Accu’s en elektriciteit

Theorie

Oefenvragen

Ja, ik wil ook alle Vaarbewijs Filmpjes bekijken! Neem nu een abonnement via YouTube of iDeal.

Je marifoon heeft stroom nodig van een bootaccu

In dit filmpje voor je Marifoon Examen leer je alles wat je moet weten over elektriciteit en het laden en ontladen van bootaccu’s. Ook wordt de Wet van Ohm uitgelegd aan de hand van stroming in water.

Wet van Ohm

De wet van Ohm legt het verband uit tussen de spanning en de stroom. Hoe groter de spanning, hoe meer stroom er door een draad gaat lopen, maar dit is ook afhankelijk van de weerstand van de draad. In formule:

U = I x R

Waarbij U de spanning is in Volt, I de stroomsterkte in Ampère en R de weerstand in Ohm.

Capaciteit van een bootaccu

De capaciteit van een accu geeft aan hoeveel stroom de accu totaal kan leveren, dit wordt uitgedrukt in Ampère-uur (Ah). Een accu van 100Ah kan bijvoorbeeld 10 uur lang een stroom van 10 A leveren. Meer over accu’s en elektriciteit leer je in deze Vaarbewijs 1 video.

bootaccu voor marifoon

Accu’s opladen

In loodaccu’s zit accuzuur (elektrolyt) dit dient voor de geleiding. Bij het opladen van accu’s moet je goed de ruimte goed ventileren, omdat er explosief knalgas kan ontstaan. Soms moet je de accu bijvullen met gedestilleerd water.

Als je de accu verbindt met je marifoon, moet je goed op de polariteit letten (Plus en min), via een smeltzekering kan je voorkomen dat de marifoon kapot gaat als je de installatie niet goed doet.

Zuurweger

Een zuurweger is een soort drijvertje met een schaalverdeling, hiermee kan je meten of een accu is opgeladen. Hoe meer de accu is opgeladen hoe groter de dichtheid van het accuzuur en hoe minder ver de zuurweger wegzakt.

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wat is een zuurweger?

Een zuurweger wordt gebruikt om de ladingstoestand van de accu vast te stellen aan de hand van de soortelijke massa van het elektrolyt.

In welke eenheid wordt de capaciteit van een accu aangeduid?

De capaciteit va een accu wordt uitgedrukt in Ampère-uur (Ah).

Wat is een elektrolyt?

Een elektrolyt is een vloeistof die in accu’s zit en die ionen bevat en hierdoor geleidend is.