Brandpreventie

Hoe blus je branden op de boot?

Er zijn verschillende soorten branden, brandblussers en brandblusmiddelen voor op een boot. Voor je vaarbewijs 1 examen heb je basiskennis nodig over het ontstaan van branden en hoe deze te blussen. Branden worden onderverdeeld in brandklassen en iedere brandklasse vergt een eigen blusmethode.

Wat is er nodig voor een brand?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er een brand kunnen ontstaan:

  • Er moet een brandbare stof zijn.
  • Er moet zuurstof zijn.
  • En de temperatuur moet voldoende hoog zijn om de stof te laten ontbranden.

Dit heet ook wel de brandtechnische driehoek. Als minimaal één van de voorwaarden wordt weggenomen dan zal de brand stoppen.

Brandpreventie

Brandklassen en blusmiddelen

Branden worden onderverdeeld in een aantal brandklassen afhankelijk van het soort materiaal dat brandt, die ieder op een specifieke manier moeten worden geblust. Het effect van deze blusmiddelen is dat of de zuurstof wordt weggenomen en/of de temperatuur omlaag wordt gebracht, waardoor de brand stopt.

Brandklassen en blusmiddelen

Branden worden onderverdeeld in een aantal brandklassen afhankelijk van het soort materiaal dat brandt, die ieder op een specifieke manier moeten worden geblust. Het effect van deze blusmiddelen is dat of de zuurstof wordt weggenomen en/of de temperatuur omlaag wordt gebracht, waardoor de brand stopt.

Doe de vaarbewijs 1 cursus van Vaarbewijs Filmpjes als je alles wilt leren over de verschillende brandklassen.

Brand voorkomen op je boot

Met een goede brandpreventie kan je veel branden voorkomen. Vooral benzinedampen zijn explosief, maar ook het gas dat je gebruikt bij het koken kan ontbranden. Zelfs bij het opladen van een accu ontstaat het brandbare knalgas. Zorg altijd voor een goede ventilatie, zodat brandbare gassen kunnen worden afgevoerd.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je alles leren over de brandklassen?
  • En welke blusmiddelen geschikt zijn voor welke brand?
  • Welke preventieve maatregelen je kan nemen om brand op je boot te voorkomen?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Waarom moet ik de motorruimte in de boot ontluchten voor ik de motor start?

Benzinedampen zijn zeer explosief en zwaarder dan lucht en kunnen zich ophopen onderin de boot.

Is dieseldamp explosief?

Diesel is veel minder explosief dan benzine, omdat er bij normale buitentemperaturen vrijwel geen dieseldamp ontstaat. Bij hogere temperaturen ontstaat wel dieseldamp dat ook gewoon explosief is.

Waarom moet ik poetslappen in een aparte ruimte op de boot opslaan?

Op poetslappen zit vaak olie en dit brandt zeer goed.

Hoe vaak moet je een brandblusser op de boot laten controleren?

Deze moet je om de 2 jaar laten controleren

Wat zijn klasse A branden op een schip?

Klasse A branden zijn branden van vaste stoffen zoals hout, papier, rubber, meubels en gordijnen.

Wat zijn klasse B branden op een schip?

Dit zijn branden in vloeistoffen, zoals benzine en diesel.

Wat zijn klasse C branden op een schip?

Dit zijn branden in gassen, zoals propaan en butaan.

Wat zijn klasse D branden op een schip?

Dit zijn branden in metalen, zoals aluminium.

Wat zijn klasse F branden op een schip?

Dit zijn branden in (frituur)olie en vetten, zoals bakolie of frituurvet.

Hoe kan ik een klasse B brand op een schip blussen?

Een klasse B brand op een schip kan worden geblust met sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

× Vragen?