Cardinale betonning

Theorie

Oefenvragen

Ja, ik wil ook alle Vaarbewijs Filmpjes bekijken! Neem nu een abonnement via YouTube of iDeal.

Indicatie van los gevaar

Cardinale betonning heeft een geel-zwarte kleur en geeft afzonderlijk gevaar aan, bijvoorbeeld wrakken, ondieptes en rotsen in het water. Deze markering wordt als een kompas gebruikt. De boeien liggen ten noorden, westen, zuiden en oosten van het gevaar. Aan de kleuren en toptekens kan je zien waar het gevaar ligt en waar het veilige vaarwater is. Zo ligt bijvoorbeeld de zuidcardinaal ten zuiden van het obstakel, het veilige vaarwater is dan dus onder de zuidcardinaal. Hou altijd voldoende afstand van de cardinale betonning.

Kleuren, toptekens en lichtkarakters

Cardinale betonning wordt ten noorden, zuiden, oosten en westen van obstakels, zoals kliffen en wrakken neergelegd. Afhankelijk van de situatie worden er één, twee, drie of alle vier de type cardinalen gebruikt. Cardinale boeien hebben een zwart-geel patroon en hebben unieke toptekens. De toptekens bestaan uit twee kegels die in een unieke positie tot elkaar staan. De toptekens wijzen naar het deel van de boei dat zwart is.

Cardinale boeien zijn vaak voorzien van een uniek lichtkarakter, zodat het gevaar ook in het donker goed te zien is. De lichtkarakters zijn het beste te onthouden, aan de positie van de kleine wijzer van de kok.

Noordcardinaal

Het veilige vaarwater ligt ten noorden van deze ton. De noordcardinaal is zwart van boven en geel van onder. Het topteken bestaat uit twee zwarte kegels die naar boven wijzen. Het lichtkarakter is een (snel) wit flikkerlicht, Quick (Q) of Very Quick (VQ)

Oostcardinaal

Het veilige vaarwater ligt ten oosten van deze ton. De oostcardinaal is zwart van boven en onder en geel in het midden. Het topteken bestaat uit twee zwarte kegels waarvan de bovenste naar boven wijst en de onderste naar onderen. Het lichtkarakter zijn 3 snelle wit flikkeringen en dan even niks, bijvoorbeeld VQ(3)5s. Dit betekent 3 snelle flikkeringen (“3 uur in de klok”) en dan even niks en deze periode herhaalt zich iedere 5 seconden.

Zuidcardinaal

Het veilige vaarwater ligt ten zuiden van deze ton. De zuidcardinaal is geel van boven en zwart van onder. Het topteken bestaat uit twee zwarte kegels die naar onderen wijzen. Het lichtkarakter zijn 6 snelle wit flikkeringen en dan even niks, bijvoorbeeld VQ(6)LFL10s. Dit betekent 6 snelle flikkeringen (“6 uur in de klok”) en dan een lange schittering (LFL) en dan even niks en deze periode herhaalt zich iedere 10 seconden.

Westcardinaal

Het veilige vaarwater ligt ten westen van deze ton. De westcardinaal is geel van boven en onder en zwart in het midden. Het topteken bestaat uit twee zwarte kegels waarvan de bovenste naar onderen wijst en de onderste naar boven. Het lichtkarakter zijn 9 snelle wit flikkeringen en dan even niks, bijvoorbeeld VQ(9)10s. Dit betekent 9 snelle flikkeringen (“9 uur in de klok”) en dan even niks en deze periode herhaalt zich iedere 10 seconden.

cardinale betonning vaarbewijs
Westcardinaal tussen Vlieland en Terschelling

Lichtkarakters op overige boeien

Ook andere betonning kan voorzien zijn van lichtkarakters. Deze lichtpatronen bestaan uit een volgorde van vaste korte en langere lichtflitsen die periodiek worden herhaald. Aan het type lichtpatroon kan je herkennen met welk type boei je te maken hebt. Lees ook ons artikel over varen in het donker.

Over het algemeen geldt, hoe langer het licht brandt ten opzichte van dat het niet brandt hoe minder groot het gevaar. We onderscheiden de volgende karakters:

Flikkerlicht (VQ/Q)

Duidt gevaar aan. Deze is in een Q (Quick) en VQ (Very Quick) vorm. De VQ flits duurt ongeveer 0,25 sec en de Q flits 0,5 sec

Schitterlicht (FL/LFL)

Duidt gevaar aan. Deze is in een FL (Flash) en LFL (Long Flash) vorm. Een schitterlicht is korter aan dan uit. De FL schittering duurt ongeveer 1 sec en de LFL schittering 2 sec.

Isofaselicht (Iso)

Duidt veilig vaarwater aan en wordt bijvoorbeeld op laterale betonning gebruikt. Een Iso is even lang aan als uit. Een Iso4s is dus 2 sec aan en 2 sec uit.

Onderbroken licht (Oc)

Duidt veilig vaarwater aan en wordt bijvoorbeeld op laterale betonning gebruikt. Een Oc is langer lang aan dan uit. Een Iso4s is dus 2 sec aan en 2 sec uit.

Vast licht (F)

Wordt gebruikt op havenhoofden. Een F licht is en continu brandend licht.

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wat zijn de geel/zwarte boeien op het water?

Dat is cardinale betonning die aangeeft waar het water onveilig is

Wat is kardinale betonning?

Kardinale betonning wordt gebruikt voor het markeren van een obstakel of een ondiepe plek in het water. Deze boeien hebben als herkenning verschillende geel-zwarte kleurcombinaties met als toptekens zwarte driehoeken.

Wat voor cardinale boeien bestaan er?

Er bestaat een noord, oost, zuid en west cardinale boei.

Hoe herken ik een cardinale boei in het donker?

Ieder type cardinale boei heeft een uniek lichtkarakter waaraan hij in het donker is te herkennen.

Wanneer wordt een nood-wrak boei en wanneer cardinalen gebruikt om gevaar aan te duiden?

Een nood-wrak boei wordt gebruikt om tijdelijk nieuw gevaar aan te duiden, bijvoorbeeld een net gezonken schip. Cardinale betonning geven vaak een groter gevaarlijk gebied aan, bijvoorbeeld rotsen die net onder water zitten.