Definities BPR

Theorie

Oefenvragen

Ja, ik wil ook alle Vaarbewijs Filmpjes bekijken! Neem nu een abonnement via YouTube of iDeal.

Over spantvormen

De spantvorm is de vorm van de romp van een boot. Het ene type boot en spantvorm is beter geschikt voor golven dan het andere en het vaargedrag wordt voor een groot deel door de vorm van de romp bepaald. Op je Vaarbewijs 1 Examen kunnen hier vragen over worden gesteld.

De spantvorm bepaalt het vaarkarakter van je boot

De spantvorm geeft de vorm van de romp van een zeilboot of motorboot aan. De ene spantvorm is meer geschikt voor rustig water en de andere spantvorm kan beter tegen golven. In zijn algemeenheid geldt dat hoe ronder de vorm van de romp, hoe beter de boot geschikt is voor hoge golven. Veel voorkomende spantvormen zijn de knikspant, multiknikspant, rondspant en de s-spant.

Knikspant

Een knikspant romp bestaat uit rechte planken, deze zijn onder een hoek met elkaar verbonden. De knikspant is de meest eenvoudige rompvorm, omdat er alleen met rechte planken gewerkt wordt. Deze planken worden in de lengterichting vaak wel gebogen, omdat de boot anders wel heel erg hoekig wordt. Multiknikspantboten zijn boten met een meer ronde vorm en de rondspant romp bestaat uit een doorlopende ronde vorm.

spantvorm van een motorboot
Spantvorm – Foto: Rens Groenendijk

Een knikspant romp bestaat uit rechte planken, deze zijn onder een hoek met elkaar verbonden. De knikspant is de meest eenvoudige rompvorm, omdat er alleen met rechte planken gewerkt wordt. Deze planken worden in de lengterichting vaak wel gebogen, omdat de boot anders wel heel erg hoekig wordt. Multiknikspantboten zijn boten met een meer ronde vorm en de rondspant romp bestaat uit een doorlopende ronde vorm.

Rondspant

Bij rondspanten is de vorm in een zekere mate rond, zonder knikken. Bij een rondspant wordt net als bij de knikspanten gebruik gemaakt van een zwaard of een aangehangen kiel.

S-Spant

Bij de s-spant loopt de romp vloeiend over in de kiel, veel moderne boten hebben deze rompvorm. Boten met deze romp hebben een vaste kiel, of een kielmidzwaard.

Het verschil tussen grote, kleine en snelle boten

Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) maakt onderscheid tussen grote en kleine motorboten en zeilboten. Het is belangrijk om dit onderscheid goed te weten, omdat er voor grote boten onder andere andere voorrangsregels gelden. Voor de beroepsvaart zijn er diverse uitzonderingen, waarbij een kleine boot toch de rechten heeft van een grote boot.

Het BPR

Het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) is het belangrijkste reglement dat je moet kennen als je het water op gaat. Een groot deel van de theorie die je moet weten voor je Vaarbewijs komt uit dit reglement. Het BPR moet verplicht aan boord zijn (dat mag ook digitaal) en is bijvoorbeeld volledig te lezen in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Definities BPR

In het BPR staan een groot aantal definities die je moet kennen op je Vaarbewijs 1 Examen. Het lijken simpele definities, maar er zijn tal van specifieke gevallen. Een schip is een vervoersmiddel dat bedoeld is om zich door het water te verplaatsen, een watervliegtuig bijvoorbeeld is een…schip! Een zeilboot is alleen een zeilboot als deze zich alleen door zeilen laat voortbewegen, zodra een zeilboot (ook) op de motor vaart, geldt het als een motorboot.

Groot schip

Zo is een groot schip een schip dat groter of gelijk is aan 20 meter.

Klein schip

Een klein schip is kleiner dan 20 meter.

vaarbewijs grote en kleine boot
Een grote en kleine boot – Foto: Rens Groenendijk

Uitzonderingen bijzondere schepen

Er zijn diverse uitzonderingen op deze regel. Voor al deze schepen geldt dan ook dat ze tellen als grote boot, óók als ze kleiner zijn dan 20 meter. Dat komt omdat dit meestal beroepsvaart is.

Passagiersschip

Een passagiersschip is een schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren

Vissersboot

Een vissersboot is een schip dat uitgerust is met netten, lijnen e.d. bedoeld om mee te vissen. Het schip moet daadwerkelijk aan het vissen zijn, als het schip niet aan het vissen is dan telt het als een gewone motorboot.

Veerpont

Een veerpont is een boot die als zodanig is aangemerkt door de daartoe bevoegde autoriteiten en dat een vaarweg oversteekt. Veelal bedoeld om mensen, fietsers of auto’s over te brengen naar de andere zijde.

Sleepboot

Boot bedoeld voor het slepen van andere boten. De gesleepte boot kan achter of langszij de sleepboot zitten. Ook als een sleepboot een kleine boot sleept dan telt het als een sleepboot. Het schip moet daadwerkelijk aan het slepen zijn, als dat niet het geval is dan telt deze als een gewone motorboot.

Duwboot

duwboot

Boot bedoeld voor het duwen van andere boten of duwbakken, deze zitten dus vast vóór de duwboot. Een duwboot hoeft niet daadwerkelijk aan het duwen te zijn om als duwboot te worden aangemerkt.

Snelle boten en schepen

Een snelle boot is een boot die sneller kan dan 20 km/h door het water. Dus ook als je minder snel vaart dan 20 km/h maar je boot kan dat wel dan geldt je boot als en snelle boot. Een rubberen bootje met een buitenboordmotor van een paar pk is al snel een snelle motorboot.

Een snel schip is een grote boot die sneller kan dan 40 km/h, dit zijn bijvoorbeeld draagvleugelboten.

Een waterscooter is een snelle boot die gebouwd is om 1 of 2 personen skiënd door het water voort te bewegen. Voor een waterscooter heb je dus een vaarbewijs nodig, ook al is hij maar 2 meter lang! Voor de bestuurder van snelle boten gelden aanvullende eisen. En als je een waterskieër trekt, dan moet er een tweede man of vrouw op de uitkijk staan.

Alle Vaarbewijs Definities in mini filmpjes

We hebben een pagina gemaakt met filmpjes van alle mogelijke Vaarbewijs Definities en termen die je kan tegenkomen bij het halen van je Vaarbewijs en Marifoon certificaat. Deze zijn ook te zien via een aparte afspeellijst in YouTube of op Instagram.

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wanneer spreken we van een snelle boot?

Dat is een boot die sneller kan varen dan 20 km/h.

Wanneer spreken we van een snel schip?

Dit is een grote boot die sneller kan varen dan 40 km/h.

Is een waterscooter een snelle boot?

Ja, waterscooters kunnen sneller dan 20 km/h en vallen dus onder de snelle boten en zijn vaarbewijsplichtig.

Moet een duwboot daadwerkelijk duwen om als duwboot te worden aangemerkt?

Nee, ze moeten alleen als duwboot zijn ontworpen.

Moet een sleepboot daadwerkelijk slepen om als sleepboot te worden aangemerkt?

Ja, een sleepboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als sleepboot. Anders is het een gewone motorboot.

Moet een vissersboot daadwerkelijk vissen om als vissersboot te worden aangemerkt?

Ja, een vissersboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als vissersboot. Anders is het een gewone motorboot.

Wanneer spreken we van een passagiersboot

Een boot is een passagiersboot als deze is ingericht om meer dan 12 personen te vervoeren.