Definities BPR

Definities BPR

Het BPR

Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) maakt onderscheid tussen grote en kleine motorboten en zeilboten. Het is belangrijk om dit onderscheid goed te weten, omdat er voor grote boten bijvoorbeeld andere voorrangsregels gelden. Voor de beroepsvaart zijn er diverse uitzonderingen, waarbij een kleine boot toch de rechten heeft van een grote boot.

Het BPR is het belangrijkste reglement dat je deels moet kennen als je het water op gaat. Een groot deel van de theorie die je moet weten voor je Vaarbewijs komt uit dit reglement. Het BPR moet verplicht aan boord zijn (dat mag ook digitaal) en is bijvoorbeeld volledig te lezen in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Definities uit het BPR

In het BPR staan een groot aantal definities die je moet kennen op je Vaarbewijs 1 Examen. Het lijken simpele definities, maar er zijn tal van specifieke gevallen.

De belangrijkste definities zijn het verschil tussen een groot en een klein schip.

Groot schip

Een groot schip is een schip dat groter of gelijk is aan 20 meter.

Klein schip

Een klein schip is kleiner dan 20 meter.

Overige definities

  • Schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing (bijvoorbeeld een hovercraft) en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water
  • Motorschip: schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt ter verbetering van zijn bestuurbaarheid, wanneer het wordt gesleept of geduwd
  • Zeilschip: schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. Een schip dat onder zeil vaart en tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt is een motorschip

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je alles leren over alle andere definities die je moet kennen op je Vaarbewijs Examen?
  • Wil je weten welke schepen ook tellen als een groot schip ook als ze kleiner dan 20 meter zijn?
  • Wanneer spreken we van een snelle motorboot en wanneer van een snel schip?
  • En wanneer is een schip eigenlijk varend en wanneer stilliggend?

Ook je Vaarbewijs 1 halen bij Vaarbewijs Filmpjes?

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wanneer spreken we van een snelle boot?

Dat is een boot die sneller kan varen dan 20 km/h.

Wanneer spreken we van een snel schip?

Dit is een grote boot die sneller kan varen dan 40 km/h.

Is een waterscooter een snelle boot?

Ja, waterscooters kunnen sneller dan 20 km/h en vallen dus onder de snelle boten en zijn vaarbewijsplichtig.

Moet een duwboot daadwerkelijk duwen om als duwboot te worden aangemerkt?

Nee, ze moeten alleen als duwboot zijn ontworpen.

Moet een sleepboot daadwerkelijk slepen om als sleepboot te worden aangemerkt?

Ja, een sleepboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als sleepboot. Anders is het een gewone motorboot.

Moet een vissersboot daadwerkelijk vissen om als vissersboot te worden aangemerkt?

Ja, een vissersboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als vissersboot. Anders is het een gewone motorboot.

Wanneer spreken we van een passagiersboot

Een boot is een passagiersboot als deze is ingericht om meer dan 12 personen te vervoeren.

× Vragen?