Definities BPR

Het BPR

Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) maakt onderscheid tussen grote en kleine motorboten en zeilboten. Het is belangrijk om dit onderscheid goed te weten, omdat er voor grote boten bijvoorbeeld andere voorrangsregels gelden. Voor de beroepsvaart zijn er diverse uitzonderingen, waarbij een kleine boot toch de rechten heeft van een grote boot.

Het BPR is het belangrijkste reglement dat je deels moet kennen als je het water op gaat. Een groot deel van de theorie die je moet weten voor je klein vaarbewijs 1 komt uit dit reglement. Het BPR moet verplicht aan boord zijn (dat mag ook digitaal) en is bijvoorbeeld volledig te lezen in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Definities BPR

Definities uit het BPR

In het BPR staan een groot aantal definities die je moet kennen op je klein vaarbewijs 1 examen. Het lijken simpele definities, maar er zijn tal van specifieke gevallen.

De belangrijkste definities zijn het verschil tussen een groot en een klein schip.

Groot schip

Een groot schip is een schip dat groter of gelijk is aan 20 meter.

Klein schip

Een klein schip is kleiner dan 20 meter. Kano’s, roeiboten, kayaks, speedboten, jetski’s, zeilboten, catamarans etc. zijn allemaal kleine schepen.

Een paar overige definities

  • Schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing (bijvoorbeeld een hovercraft) en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water.
  • Motorschip: schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt ter verbetering van zijn bestuurbaarheid, wanneer het wordt gesleept of geduwd.
  • Zeilschipschip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. Een schip dat onder zeil vaart en tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt is een motorschip.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je alles leren over alle andere definities die je moet kennen op je Vaarbewijs Examen?
  • Wil je weten welke schepen ook tellen als een groot schip ook als ze kleiner dan 20 meter zijn?
  • Wanneer spreken we van een snelle motorboot en wanneer van een snel schip?
  • En wanneer is een schip eigenlijk varend en wanneer stilliggend?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wanneer spreken we van een snelle boot?

Een snelle boot is een snelle motorboot die korter is dan 20 meter en sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters.

Wanneer spreken we van een snel schip?

Een snel schip is een groot schip (>20m) dat sneller kan varen dan 40 km/uur. Een snel schip is herkenbaar aan 2 gele, snelle flikkerlichten boven elkaar.

Is een waterscooter een snelle boot?

Ja, waterscooters vallen onder het begrip ‘snelle motorboten’. Een snelle motorboot is een klein schip, korter dan 20 meter, dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Een waterscooter en jetski en zijn vaarbewijsplichtige schepen.

Moet een duwboot daadwerkelijk duwen om als duwboot te worden aangemerkt?

Nee, een duwboot hoeft niet daadwerkelijk te duwen om als duwboot te worden aangemerkt. Ze moeten alleen als duwboot zijn ontworpen.

Moet een sleepboot daadwerkelijk slepen om als sleepboot te worden aangemerkt?

Ja, een sleepboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als sleepboot. Anders is het een gewone motorboot. Een sleepboot moet alleen nog een certificaat hebben als deze bedoeld is een ander groot vaartuig te slepen of daarvoor worden gebruikt. Een sleepboot dat als pleziervaartuig gebruikt wordt en dus een klein schip sleept is volgens artikel 6C geen sleepboot en hoeft dus niet aan de certificeringsregels voor een sleepboot te voldoen.

Moet een vissersboot daadwerkelijk vissen om als vissersboot te worden aangemerkt?

Ja, een vissersboot moet daadwerkelijk aan het werk zijn als vissersboot. Anders is het een gewone motorboot.

Wanneer spreken we van een passagiersboot?

Een boot is een passagiersboot als deze is ingericht om meer dan 12 personen te vervoeren.

Wat is het verschil tussen een waterscooter en een jetski?

Een waterscooter en een jetski zijn voor de wet gelijk, maar er is wel een degelijk verschil. Een waterscooter bestuur je zittend, terwijl jetski’s ook staand zijn te besturen. Beide vallen onder de definitie van een snelle motorboot.

Wat is het verschil tussen een snel schip en een snelle boot?

Een snel schip is een groot schip (>20m) dat sneller kan varen dan 40 km/uur. Een snelle boot is een snelle motorboot (<20m) die sneller kan dan 20 km/uur.

Is een kano een klein schip?

Ja, een kano is volgens het BPR een klein schip.

Wat is de definitie van een zeilschip?

Een zeilschip is volgens het BPR een schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. Het is ontworpen en uitgerust om door middel van windkracht te worden voortbewogen.

Is een zeilplank of surfplank een zeilschip?

Ja, een zeilplank is een klein zeilschip . Het is voorzien van een vrij bewegende zeiltuigage die is gemonteerd op een in alle richtingen draaibare mastvoet en die tijdens het zeilen niet in een vaste positie wordt ondersteund.

× Vragen?