Laterale betonning

De richting van het vaarwater

Laterale betonning zijn de rode en groene boeien die je op een rij op ongeveer gelijke afstand in het water ziet liggen. De markering kan ook als een walbaken op de oever staan. Ze geven de richting en breedte van het vaarwater aan.

Laterale betonning: groene en rode boeien

Op vrijwel alle Europese binnenwateren geldt het SIGNI betonningssysteem. SIGNI staat voor Signalisation Navigation Intérieure.

Dit systeem geldt ook in Nederland op alle binnenwateren, behalve

  • De Waddenzee.
  • Eems-Dollard.
  • Westerschelde.

Op die wateren geldt het zeebetonning IALA-A systeem, maar dat is theorie voor klein vaarbewijs 2.

Laterale betonning

Betonningsrichting

Laterale betonning heeft een richting. De stroomrichting die loopt van berg (of bron) naar zee. Als je in de betonningsrichting vaart liggen de:

  • Rode boeien rechts.
  • Groene boeien links.

En als je tegen de betonningsrichting in vaart (dus van zee naar berg) dan is dit net andersom.

Toptekens

De boeien kunnen allerlei vormen hebben en zijn vaak voorzien van toptekens, met een duidelijk silhouet, waardoor de boeien nog duidelijker te onderscheiden zijn. De belangrijke boeien zijn ook voorzien van verlichting, zodat ze ook in het donker duidelijk te zien zijn. De verlichting is dan in de kleur van de boei.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je weten wat alle toptekens zijn?
  • En leren hoe de boeien worden genummerd?
  • Welke speciale boeien moet je allemaal kennen voor je vaarbewijs 1 examen?
  • Hoe werken scheidingsboeien?
  • Leren wat een lichtenlijn en sectorlichten zijn?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Meer weten?

Veel gestelde vragen

Wat betekent SIGNI?

SIGNI staat voor Signalisation Navigation Intérieure. Het is het betonningssysteem voor de Nederlandse binnenwateren.

Wat is laterale betonning?

Laterale betonning geeft in ondiep water door middel van rode een groene boeien de loop van het vaarwater aan.

Wat betekenen de rode boeien in het water?

Dit is laterale betonning, dit geeft de richting van het vaarwater aan. Met de stroom mee, liggen de rode boeien rechts.

Wat betekenen de groene boeien in het water?

Dit is laterale betonning, dit geeft de richting van het vaarwater aan. Met de stroom mee, liggen de groene boeien links.

Wat betekent een boei die zowel rood als groen is?

Dit is een scheidingston, die een scheiding tussen twee vaarwateren aangeeft.

Wat betekenen de gele boeien in het water?

Gele boeien worden gebruikt voor het aangeven van een visserijgebied, een schietgebied van de marine, een gebied bedoeld om te waterskiën, een baggergebied, de plek van een gasleiding of telefoonkabel onder het water etc.

Wat is aanvullende betonning?

Dit zijn rood-wit of groen-wit horizontaal gestreepte boeien. Vooral gebruikt op het gebied aan te geven waar de pleziervaart nog kan varen.

Waar in Nederland geldt het SIGNI betonningssysteem?

Dit geldt voor alle binnenwateren uitgezonderd de Waddenzee, de Westerschelde en de Eems-Dollard

× Vragen?