Lichten bruggen

Theorie

Oefenvragen

Ja, ik wil ook alle Vaarbewijs Filmpjes bekijken! Neem nu een abonnement via YouTube of iDeal.

Verkeerslichten bij bruggen en sluizen

Bij bruggen en sluizen hangen lichten en borden die aangeven of je wel of niet kan doorvaren. Sommige bruggen zijn bediend en kunnen open en andere bruggen zijn vast. Bruggen die open kunnen zijn op de waterkaart te herkennen aan BB (beweegbare brug)

Groene en rode lichten bij bruggen en sluizen

Lichten bij bruggen en sluizen geven onder andere aan of ze bediend of niet bediend worden. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Grote bruggen hebben vaak verschillende delen waarvoor allemaal afzonderlijke regels en lichten gelden.

Twee rode lichten

Twee rode lichten betekenen dat er geen bediening is en dat de doorvaart verboden is. Je moet je stoppen of een andere route kiezen (Of héél lang wachten…)

Twee groene lichten

Twee groene lichten betekenen dat er geen bediening is en dat de doorvaart toegestaan is. Veelal staat de brug open.

Eén rood licht

De brug wordt bediend, maar doorvaart is verboden.

Eén rood en één groen licht

Je mag nog niet doorvaren, maar straks wel dus maak je klaar voor vertrek.

Eén groen licht

De brug wordt bediend en doorvaart is toegestaan.

vaarbewijs bruglichten
Lichten op een ophaalbrug – Foto: Rens Groenendijk

Gele lichten of borden

Gele borden en lichten geven aan of je bij die doorvaartopening wel of geen tegenliggers kunt verwachten. Een geel bord of licht betekent dat je mag doorvaren als het zeker is dat je onder de brug kan. Bij één geel licht of bord kan je bij die doorvaartopening tegenliggers verwachten, hou dus bij de doorvaart zoveel mogelijk de stuurboordzijde. Bij twee gele lichten of borden mogen er geen tegenliggers van de andere kant komen. Vaak gaat bij bruggen het gele licht uit als de brug bediend wordt, maar dat is niet altijd zo.

Tip: Als er een geel bord of licht hangt dan mag je de rode lichten negeren als het zeker is dat je met je boot onder de brug door kan.

Brugwachter

borden brug
Deze borden kunnen ook aan een brug hangen. Het betekent: verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.

Je mag van de regels afwijken als de brugwachter toestemming geeft dat je al door mag varen om een snellere doorstroming te krijgen. Dan is doorvaart wel dus toegestaan. Let op, de aanwijzing moet duidelijk aangegeven worden door de brugwachter (en niet door iemand op het terras ernaast…), dit kan via de marifoon, de luidspreker of visueel.

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wat betekenen 2 rode lichten boven elkaar bij een brug of sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis niet wordt bediend en dat doorvaart is verboden.

Wat betekenen 2 groene lichten boven elkaar bij een brug of sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis niet wordt bediend en dat doorvaart is toegestaan.

Wat betekent een rood licht boven een groen licht bij een brug of sluis?

Dat betekent dat doorvaren (nog) niet is toegestaan, maar dat je je klaar moet maken voor vertrek.

Wat betekent 1 rood licht bij een brug of een sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis wordt bediend en dat doorvaart is verboden.

Wat betekent 1 groen licht bij een brug of een sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis wordt bediend en dat doorvaart is toegestaan.

Wat betekent 1 geel licht of bord bij een brug?

Dat betekent dat doorvaart is toegestaan onafhankelijk van de groene en rode lichten als het zeker is dat je makkelijk onder de brug door kan varen.