Lichten bruggen

Verkeerslichten bij bruggen en sluizen

Bij bruggen en sluizen hangen lichten en borden die aangeven of je wel of niet kan of mag doorvaren. Sommige bruggen zijn bediend en kunnen open en andere bruggen zijn vast. Bruggen die open kunnen zijn op de waterkaart te herkennen aan BB (beweegbare brug).

Lichten bij bruggen

Groene en rode lichten bij bruggen en sluizen

Lichten bij bruggen en sluizen geven onder andere aan of ze bediend of niet bediend worden. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Grote bruggen hebben vaak verschillende delen waarvoor allemaal afzonderlijke regels en lichten gelden.

Doe de vaarbewijs 1 cursus bij Vaarbewijs Filmpjes als je alle andere lichtcombinaties bij bruggen en sluizen wil leren.

Download de folder met tips voor het passeren van bruggen en sluizen.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je leren welke andere lichten nog kunnen voorkomen bij bruggen?
  • Wat gele borden en lichten bij een brug betekenen?
  • Wanneer mag je nu wel en niet onder een brug doorvaren?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wat betekenen 2 rode lichten boven elkaar bij een brug of sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis niet wordt bediend en dat doorvaart is verboden.

Wat betekenen 2 groene lichten boven elkaar bij een brug of sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis niet wordt bediend en dat doorvaart is toegestaan.

Wat betekent een rood licht boven een groen licht bij een brug of sluis?

Dat betekent dat doorvaren (nog) niet is toegestaan, maar dat je je klaar moet maken voor vertrek.

Wat betekent 1 rood licht bij een brug of een sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis wordt bediend en dat doorvaart is verboden.

Wat betekent 1 groen licht bij een brug of een sluis?

Dat betekent dat de brug of sluis wordt bediend en dat doorvaart is toegestaan.

Wat betekent 1 geel licht of bord bij een brug?

Dat betekent dat doorvaart is toegestaan onafhankelijk van de groene en rode lichten als het zeker is dat je makkelijk onder de brug door kan varen.

Welke lichten kan je bij een brug tegenkomen?

Bij beweegbare bruggen geven lichten aan wat de status is en welke voorrangsregels gelden. Rode lichten geven altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er extra gele of groene lichten branden. Dan mag u er wel doorheen. Tijdens het openen/sluiten van een brug kunnen de gele lichten blijven branden en geldt: doorvaart is toegestaan voor schepen van beperkte hoogte, wanneer er één geel licht brandt, is doorvaart vanuit de andere kant ook mogelijk. Bij twee gele lichten is doorvaart vanuit de andere kant niet toegestaan.

Welke lichten kan ik bij een sluis tegenkomen?

De lichten bij sluizen betekenen vrijwel hetzelfde als bij bruggen. Twee rode lichten houdt in dat er geen bediening is en daarom is de doorvaart ook verboden. Als je twee groene lichten ziet dan is er geen bediening, en dan is de doorvaart wel toegestaan. Bij een rood licht wordt een sluis bediend en is de doorvaart verboden. Als je een rood en een groen licht hebt dan mag je nu nog niet doorvaren maar wel bijna. Bij een groen licht wordt een sluis altijd bediend en is de doorvaart ook direct toegestaan.

Wat betekenen 2 groene lichten bij een brug?

Als je twee groene lichten ziet dan is er geen bediening, en dan is de doorvaart wel toegestaan.

Wat betekent het als er 2 rode lichten branden bij een brug?

Als de bruglichten dubbel rood staan wordt de brug niet bediend. Enkel rood betekent dat u niet door mag varen. U moet wachten tot de brug open gaat.

× Vragen?