SRW Reglement

Theorie

Oefenvragen

Ja, ik wil ook alle Vaarbewijs Filmpjes bekijken! Neem nu een abonnement via YouTube of iDeal.

Het Scheepvaart Reglement Westerschelde

De Westerschelde in Zeeland heeft een verbinding naar open zee en hier varen ook grote zeeschepen. Het is een zeer druk gebied van en naar de haven van Antwerpen en daarom gelden hier aparte regels. Daarnaast speelt het getij een rol op de Westerschelde.

De Westerschelde

De Westerschelde is een zeer drukbevaren gebied, waarbij zeeschepen van en naar de haven van Antwerpen varen, daarnaast varen er veel binnenvaartschepen en pleziervaart. Er staat een sterke eb en vloedstroom en er zijn diverse ondiepe gedeeltes. Het is deels Nederlands en deels Belgisch gebied en hier gelden aparte regels. De regels zijn vooral bedoeld om de doorvaart van grote zeeschepen te bevorderen.

Als je vaart in het SRW gebied dan moet je het reglement aan boord hebben, dat mag digitaal zijn. Het reglement is onder andere opgenomen in de ANWB wateralmanak deel 1.

De SRW regels

Veruit de meeste regels uit het SRW zijn hetzelfde als uit het BPR, het is zinvol om deze nog even te herhalen voor het Vaarbewijs 2 Examen. Maar er zijn ook een paar verschillen.

Kleine schepen SRW

Zo horen de duwbak, veerpont en passagiersschip niet bij de uitzonderingen dat ze tellen als een groot schip als ze kleiner dan 20 meter zijn.

Visserschip SRW

Als een vissend visserschip door zijn manier van vissen niet is beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid dat telt dit schip als een gewone motorboot.

Bovenmaats schip SRW

Een bovenmaats zeeschip is een schip dat door zijn diepgang of lengte door de autoriteiten als zodanig is aangemerkt. Dit zijn schepen die niet buiten de vaargeul kunnen varen en vaak afhankelijk zijn van hoogwater om door te kunnen varen.

Hoofdvaargeulen en nevenvaargeulen SRW

Dit zijn vaargeulen als zodanig aangemerkt door de bevoegde autoriteiten.

Opdraaien

Opdraaien is als een schip met de stroom mee vaart en dan draait, zodat hij tegen de stroom gaat invaren.

De kop voornemen

De kop voornemen betekent dat een schip tegen de stroom invaart en draait zodat hij met de stroom gaat meevaren. Dit mag alleen als je andere schepen niet hindert.

Veiligheid SRW gebied

Uitluisterplicht Marifoon

Schepen die een marifoon aan boord hebben moeten verplicht uitluisteren. Dus ook kleine schepen.

Mijden hoofdvaargeul

Kleine boten moeten in sommige delen de hoofdvaargeul mijden en altijd de motor standby hebben om bij gevaar weg te kunnen varen.

Radar

Kleine schepen moeten altijd een radarreflector voeren en bij slecht zicht is doorvaren alleen toegestaan met een werkende radar.

Ankeren

Het ankerlicht of de ankerbol moet in het SRW gebied worden getoond aan de kant (voor of achter) waar het anker is uitgebracht.

Voorrangsregels SRW gebied

Blijf als klein schip zoveel mogelijk weg bij de vaargeulen.

Klein wijkt voor groot

Een klein schip wijkt altijd voor een groot schip.

Buitenbocht heeft voorrang

Als een twee schepen elkaar in een bocht zonder stroming ontmoeten dan heeft het schip dat de buitenbocht aan stuurboord heeft voorrang. Schepen moeten zoveel mogelijk de stuurboordwal aanhouden.

Grote schepen

Grote motorschepen hebben voorrang op grote zeilschepen.

srw reglement vaarbewijs 2
SRW gebied – Foto: Rens Groenendijk

Voorzorgsgebied Vlissingen

Bij Vlissingen zijn extra regels van kracht. Dat komt omdat dit deel extra druk is door voor anker liggende grote zeeschepen, loodsen en sterke getijdestromen. Het hele gebied wordt aangemerkt als een hoofdvaargeul. Schepen die naar het westen varen moeten zoveel mogelijk in het noordelijk deel blijven en schepen die naar het oosten varen zoveel mogelijk in het zuidelijke deel.

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Waar geldt het SRW?

Het SRW staat voor Scheepvaartreglement Westerschelde en geldt op de Westerschelde in Zeeland.

Wat is een bovenmaats schip?

Een bovenmaats zeeschip is een schip dat door zijn diepgang of lengte door de autoriteiten als zodanig is aangemerkt.

Wat is opdraaien?

Opdraaien is als een schip met de stroom mee vaart en dan zo draait dat hij tegen de stroom gaat in varen.

Wat is de kop voornemen?

De kop voornemen betekent dat een schip tegen de stroom invaart en dan zo draait dat hij met de stroom gaat meevaren.