Het CBR Vaarbewijs examen

Benieuwd hoe de examendag verloopt bij het vaarbewijs examen? In dit artikel lees je er alles over. Lees ook het artikel met de 10 beste tips om te slagen voor je vaarbewijs.

Je bent klaar voor je vaarbewijsexamen en nu?

Als je je klaar voelt voor het vaarbewijsexamen bij het CBR, is het belangrijk om het examen tijdig aan te vragen. Het CBR heeft sinds 1 januari 2020 de verantwoordelijkheid overgenomen van de VAMEX voor de afname van de vaarbewijsexamens. Zorg ervoor dat je de theorie goed kent en de meeste oefenvragen correct beantwoord hebt, voordat je het vaarbewijsexamen aanvraagt.

Op de meeste locaties moet je minimaal 3-4 weken wachten voordat je het examen kunt afleggen, dus plan je examen tijdig in. Vanaf 1 juli 2023 neemt het CBR ook de examens af voor het Marifonie Certificaat.

Als je rijbewijs is ingevorderd dan mag je gewoon je vaarbewijsexamen doen. Je raakt je vaarbewijspasje ook niet kwijt als je rijbewijs wordt ingevorderd. Maar ook je vaarbewijs kan worden ingevorderd, bijvoorbeeld als je met te veel drank op de boot bestuurt.

Vaarbewijs Videos

CBR Examenlocaties

Wil je je vaarbewijs 1 of vaarbewijs 2 examen afleggen? Het is handig om dit bij een examenlocatie bij jou in de buurt te doen. Maar wist je dat je ook verder weg kunt varen en daar je examen kunt afleggen? Soms is het zelfs eerder mogelijk om het examen af te leggen bij een CBR-locatie iets verder weg. Bekijk daarom alle opties en locaties om de beste keuze te maken. Onthoud dat je fysiek aanwezig moet zijn op de locatie om het examen af te leggen. Bekijk hieronder de lijst met locaties waar je het examen kan doen.

Het CBR-telefoonnummer en contactgegevens staan op de contactpagina van het CBR.

CBR vaarbewijsexamen aanvragen

Inloggen bij het CBR doe je via Mijn CBR met je DigiD. Vervolgens kies je voor “Examen doen”. Dan kies je voor examen reserveren voor recreatievaart. Daarna maak je de keuze “Diploma Klein vaarbewijs 1” of “Diploma Klein Vaarbewijs 2”.

Dan zijn er drie opties:

  1. Klein Vaarbewijs examen
  2. Klein Vaarbewijs beperkt examen KVBD
  3. Klein Vaarbewijs beperkt examen KVBS

De laatste twee opties zijn examens met vrijstellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die de Scheepvaartschool gedaan hebben, bij de Koninklijke Marine diploma’s hebben gehaald, een matrozendiploma hebben of beroepsmatig in de scheepvaart hebben gewerkt. Bij het CBR is een pagina te vinden met de voorwaarden voor een vrijstelling voor het klein vaarbewijsexamen.

Extra tijd aanvragen

Ben je bang dat 1 uur te kort is? Vraag dan 15 minuten extra tijd aan voor je CBR-vaarbewijsexamen door te kiezen voor het extra tijd examen KV1-E. Dit examen is iets duurder, maar is ideaal voor mensen die moeite hebben met Nederlands lezen of last hebben van faalangst. Het extra tijd vaarbewijsexamen biedt alleen extra tijd, het examen is niet gemakkelijker en er is geen individuele begeleiding beschikbaar. Het extra tijd vaarbewijsexamen wordt in dezelfde ruimte afgenomen als het reguliere examen.

Duwboot geldt als groot schip in het BPR

Locatie, tijdslot en betalen voor het vaarbewijsexamen

Vervolgens kies je de gewenste examenlocatie en het gewenste tijdsslot. Je vult je contactgegevens in en je moet de kosten gelijk betalen aan het CBR.

Meer informatie over de totale kosten kan je eerder in dit artikel lezen.

Vaarbewijsexamen verzetten

Je mag een reeds gepland vaarbewijsexamen één keer verzetten. Hierbij geldt het volgende:

  • Als je langer dan 7 dagen van tevoren je vaarbewijsexamen wil verzetten, mag je het examen verzetten naar een later moment. Of naar een eerder moment als er nog een plek vrij is.
  • Binnen 7 dagen vóór de geplande datum van je vaarbewijsexamen kunt je het examen alleen nog maar verzetten naar een eerder moment als er nog plek is. Verzetten naar een later moment is dan niet meer mogelijk.

Een reeds geboekt examen afzeggen is niet mogelijk.

Individueel begeleid examen

Met een medische verklaring is het mogelijke om een individueel begeleid CBR-examen aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij een dyslexie- of dyscalculieverklaring. Het examen wordt dan afgenomen in een aparte ruimte en wordt voorgelezen door een CBR-medewerker. Ook krijg je 15 min extra tijd. Het is een misverstand dat dit examen makkelijker is, dat is niet het geval. De antwoorden moet je nog steeds invullen op een computer en je kan de examinator ook niet vragen om uitleg.

Alle examens zijn in het Nederlands. Als je het Nederlands onvoldoende machtig bent (knap dat je dan al tot hier gelezen hebt!) kan je een tolk inzetten. Deze tolk moet je zelf regelen via HearHear. Het is niet toegestaan om een eigen tolk mee te nemen. Maar ook als je gebruik maakt van een tolk moet je een groot aantal woorden en termen kennen in het Nederlands, zo’n drie A4’tjes. De tolk vertaalt alle Nederlandse vragen en antwoordmogelijkheden die op het scherm verschijnen.

De examendag

Als je een examen aflegt bij het CBR, is het belangrijk om op tijd aanwezig te zijn op de CBR-locatie. Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent, zodat je rustig kunt aanmelden en voorbereiden. Het kan voorkomen dat je al eerder kunt beginnen nadat je bent aangemeld.

Bij de ingang van de CBR-locatie staat een aanmeldcomputer. Hiermee kun je je registreren via het aanmeldnummer dat je via de mail hebt ontvangen. In de wachtruimte zie je een scherm waarop staat wanneer je je kunt aanmelden bij de registratiebalie. Zorg dat je op tijd naar de registratiebalie gaat, zodat je niet te laat bent voor je examen of toets.

Let op: telefoons, horloges en andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan tijdens het examen. Deze moet je in een kluisje leggen. Er zijn kluisjes aanwezig op de CBR-locatie waar je gebruik van kunt maken.

Als je het vaarbewijsexamen bij het CBR gaat afleggen, krijg je bij de balie potloden, gum en papier en voor het vaarbewijs 2 examen ook een rekenmachine en de examenkaarten van het Markermeer en de Waddenzee.

Voor je vaarbewijs 2 examen heb je een passer en een plotter nodig. Deze moet je zelf meenemen!

Zorg ervoor dat je een geldig paspoort, ID of rijbewijs meeneemt om je te identificeren, anders word je niet toegelaten tot het examen. Na registratie ga je naar de examenruimte, waar je achter een toegewezen computer gaat zitten. De examenruimte is voorzien van camerabewaking en er is een toezichthouder aanwezig om fraude en afkijken te voorkomen. Er staan 15 tot 30 computers in deze examenruimte.

Verkeersborden op het water

Wanneer gezondheidsverklaring nodig?

Misschien denk je ‘hoe moet ik het vaarbewijs aanvragen?’ Als je geslaagd bent voor je vaarbewijsexamen dan kan je het vaarbewijspasje aanvragen. Hierbij moet je ook een gezondheidsverklaring invullen. Er zijn drie situaties waarin je verplicht bent om een gezondheidsverklaring in te vullen voor het recreatief varen:

  • Je vraagt voor de eerste keer een vaarbewijspasje aan. Voor een Klein Vaarbewijs 1, Klein Vaarbewijs 2, Groot Pleziervaarbewijs 1, Groot Pleziervaarbewijs 2 of een aparte losse ICC Coastal waters moet je aparte gezondheidsverklaringen indienen per pas. Je hoeft alleen de pas aan te vragen met de meeste bevoegdheden. Als je bijvoorbeeld een pas voor Klein Vaarbewijs 2 wil aanvragen, dan moet je eerst de examens voor Klein Vaarbewijs 1 en 2 afleggen. Tip: Vraag daarna alleen de pas voor Klein Vaarbewijs 2 aan om éénmaal de kosten voor de pas en de Gezondheidsverklaring te betalen.
  • Je vaarbewijspasje heeft een vervaldatum vanwege je medische toestand. Als je de vervaldatum van je vaarbewijspasje wil verlengen, ga dan naar ‘Mijn CBR’ om een gezondheidsverklaring in te dienen.
  • Er zijn wijzigingen opgetreden in je medische situatie, zoals bijvoorbeeld een diagnose van diabetes, een oogoperatie of beperkt gebruik van een arm. In dergelijke gevallen is het belangrijk om je te laten onderzoeken of je nog steeds veilig kunt varen. Vul daarom een gezondheidsverklaring in. Indien de beoordeling positief is, mag je doorgaan met varen. Twijfel je of je een gezondheidsverklaring moet indienen? Neem dan contact op met het CBR voor advies.

Meer lezen?

Bestaat het Vaarbewijs examen alleen uit theorie?

Ja, in Nederland bestaat het Vaarbewijs 1 en Vaarbewijs 2 examen alleen uit (meerkeuze-)vragen. Er wordt wel gesproken om ook een praktijkexamen te gaan toevoegen.

Is er ook een praktijkexamen voor het Vaarbewijs?

Nee, nog niet. Er is alleen een theorie vaarbewijs examen. De verwachting is wel dat er in de komende jaren wordt besloten om net zoals voor je autorijbewijs het vaarbewijs examen te laten bestaan uit een theorie en praktijkgedeelte.

Waaruit bestaat het vaarbewijs 1 examen?

Het vaarbewijsexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording heb je één uur de tijd. Er worden onder meer vragen gesteld over wettelijke bepalingen, motortechniek, veiligheidsmaatregelen, betonning van het vaarwater, meteorologie (weerkunde) en manoeuvreren met een schip. Elke vraag levert 1, 2 of 3 punten op en er zijn maximaal 80 punten te behalen. Om te slagen voor het vaarbewijsexamen moet je minstens 56 punten halen.

Waaruit bestaat het vaarbewijs 2 examen?

Het CBR vaarbewijs 2 examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvan 4 open navigatie vragen. Voor deze vragen zijn 1, 2, 3 of 4 punten te behalen. Bij iedere vraag is er telkens slechts 1 antwoord juist, en alle vragen zijn ‘meerkeuzevragen’ bestaand uit 3 of 4 mogelijke antwoorden. Je kunt maximaal 50 punten scoren.

Waar kan je vaarbewijs examen doen?

Je kunt het vaarbewijsexamen afleggen op één van de 20 examenlocaties van het CBR, verspreid over het hele land.

Kan ik gelijktijdig examen doen voor Vaarbewijs 1 en 2?

Je kan bij het CBR examen aanvragen voor beide examens tegelijk, ze worden dan op dezelfde dag afgenomen. Tenzij je heel makkelijk kan leren, wordt dit wel afgeraden. Je moet dan heel erg veel stof in één keer onthouden en de slaagkans is aanzienlijk kleiner.

Wat is de slaagkans voor het Vaarbewijs Examen?

De slaagkans van de vaarbewijs examens is de eerste keer 65%. Maar als je je goed voorbereidt dan is de slagingskans veel groter.

Hoe ver van de voren moet ik mijn Vaarbewijs examen aanvragen?

Hou er rekening mee dat je je examen 3 à 4 weken van te voren aanvraagt. In sommige periodes kan de wachttijd langer oplopen. Als je dichtstbijzijnde CBR locatie vol zit, kan je ook een locatie proberen die iets verder weg zit. Aanvragen van je examen kan bij het CBR.

Geslaagd voor je vaarbewijs theorie-examen en wat nu?

Na je examen krijg je gelijk uitslag of je bent geslaagd. Als je bent geslaagd bent voor je Vaarbewijs theorie dan moet je een gezondheidsverklaring invullen en kan je je pasje aanvragen bij het CBR. Dit fysieke pasje wordt dan na enkele dagen opgestuurd.

Wanneer krijg je het vaarbewijs pasje?

Nadat je geslaagd bent voor het vaarbewijsexamen moet je zelf een gezondheidsverklaring invullen. Nadat je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld en de aanvraag van de vaarbewijspas hebt betaald, ontvang je het vaarbewijs pasje. Om in aanmerking te komen voor je vaarbewijs moet je minimaal 18 jaar zijn. Je kunt wel eerder examen doen (geen minimumleeftijd) maar het vaarbewijs pasje krijg je pas op je 18e verjaardag

Kan je vaarbewijs examen doen als je dyslexie hebt?

Ja, als je dyslexie hebt kun je een “extra tijd” examen aanvragen. Dit examen is speciaal bedoeld voor mensen die moeite met lezen hebben en/of dyslectisch zijn. Mocht je voor dit vaarbewijs examen zakken dan bestaat er ook een mogelijkheid voor een individueel begeleid voorleesexamen. Dit vaarbewijs examen wordt afgenomen in een aparte ruimte en is zelfs mogelijk met tolk indien Nederlands niet je moedertaal is .

Hoelang is het Vaarbewijs geldig?

Het vaarbewijs is levenslang geldig en hoeft nooit te worden verlengd. Er kunnen wel medische redenen zijn waarom een Vaarbewijs beperkt geldig is. Je moet deze dan af en toe verlengen bij het CBR.

Kan ik als Belg in Nederland mijn Vaarbewijs halen?

Ja dat kan, je kan gewoon examen doen bij een CBR in (Zuid) Nederland. Het halen van een Nederlands Vaarbewijs is veel minder gedoe dan het Belgische stuurbrevet. En het Nederlandse Vaarbewijs is gewoon geldig in België.

Kun je een vaarbewijs kopen?

Nee, je kunt geen vaarbewijs kopen. Om een vaarbewijs te verkrijgen moet je slagen voor het vaarbewijsexamen. Het examen wordt afgenomen door het CBR en je moet voldoen aan de exameneisen om te slagen.

× Vragen?