Vaarregels

Voorrangsregels voor motorboten en zeilboten

Ook op het vaarwater gelden er vaarregels, deze vormen een belangrijk onderdeel van het BPR. Er gelden verschillende regels bijvoorbeeld voor zeilboten onderling, motorboten onderling en verschillende soorten kleine boten onderling. Daarnaast hebben grote boten vaak voorrang ten opzichte van een kleine boot. Ook hangen de vaarregels af of je vaart op een hoofdvaarwater of op een nevenvaarwater en of je rechte koers stuurboord houdt.

De voorrangsregels op de weg zijn relatief eenvoudig, immers het verkeer volgt over het algemeen de weg. Op het water is dat vaak niet het geval, iedereen vaart kriskras door elkaar heen. Daardoor zijn de vaarregels op het water een stuk ingewikkelder. Ook wijken de regels in het RPR gebied een beetje af van het BPR gebied.

Voorrangsregels

Goed zeemanschap

Te allen tijde geldt dat je alles moet doen om een aanvaring te voorkomen. Dit geldt ook als je voorrang hebt. Je neemt dus nooit voorrang als je bemanning, je schip of een ander schip in gevaar brengt. Dit noemen we “goed zeemanschap”.

Als de situatie dat vereist moet je dus je gezonde verstand gebruikt moet je van de regels afwijken.

Verschillende koerssituaties

Schepen kunnen elkaar op drie manieren naderen. Welke voorrangsregels er van toepassing zijn hangt onder andere hier van af.

Kruisende koers

Schepen kunnen kruisende koersen hebben, dan naderen ze elkaar onder een hoek.

Oplopende koers

Bij een oplopende koers haalt het ene schip het andere min of meer van achteren in.

Let op: een schip is oplopend als hij inhaalt in de sector van het heklicht (135°) van zijn voorganger. Als het schip dan dus in die sector schuin van achteren komt, dan is er geen sprake van een kruisende koers maar van een oplopende koers.

Tegenliggende koers

Als twee schepen elkaar min of meer tegemoet varen dan spreken we van een tegenliggende koers.

Doe de vaarbewijs 1 cursus van Vaarbewijs Filmpjes om alle voorrangsregels die er zijn te leren.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je alles leren over de voorrangsregels tussen kleine schepen onderling?
  • En tussen een grote en een kleine boot?
  • Wat moet je doen als je een engte tegen komt?
  • En wat de regels zijn bij hoofdvaarwaters en nevenvaarwaters?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Dit gaat maar net goed…

Onder een voorbeeld van een gevaarlijke situatie waarin een pleziervaartuig niet door heeft, dat een binnenvaartschip zeer snel nadert. Levensgevaarlijk!

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met goed zeemanschap?

Goed zeemanschap is dat je altijd alles doet om een aanvaring te voorkomen. Dit geldt ook als je voorrang hebt.

Wat is een kruisende koers?

Als twee schepen een kruisende koers hebben, dan naderen ze elkaar onder een hoek.

Wat is een oplopende koers?

Bij een oplopende koers haalt het ene schip het andere min of meer van achteren in.

Wat is een tegenliggende koers?

Bij een tegenliggende koers varen twee schepen elkaar min of meer tegemoet.

Heeft een zeilboot voorrang op een roeiboot op een meertje?

Ja op open water heeft een zeilboot voorrang op een roeiboot.

Heeft een zeilboot voorrang op een motorboot op een meertje?

Ja op open water heeft een zeilboot voorrang op een motorboot.

Wat is een engte?

Een engte is een (natuurlijke) versmalling in het vaarwater. Bij engtes gelden aparte voorrangsregels.

Wat is een schip voorbijlopen?

Binnen de scheepvaart wordt met voorbijlopen het inhalen bedoeld. Dit is dus het geval wanneer een schip een ander schip inhaalt. Het achterste schip moet het voorste schip altijd laten weten dat het voorbij wil varen (voorbijlopen).

× Vragen?