Waterverplaatsing

Zuiging bij het passeren van schepen

Zuiging treedt vooral op in smal vaarwater en bij grote schepen. Vooral de breedte en de diepgang van het schip hebben een grote invloed op de zuiging. Met name als je zelf op een klein schip vaart, moet je hier rekening mee houden en zoveel mogelijk afstand houden en bijsturen. De waterverplaatsing die optreedt wordt vooral veroorzaakt, doordat grote schepen veel water wegduwen met hun boeg en met hun schroef, hierdoor ontstaan niveauverschillen in het water.

Zuiging

Grote schepen die elkaar tegemoet varen worden van elkaar weggedrukt. Dit komt door de boeggolven die tegen elkaar opbotsen. Als de boeggolf voorbij is word je naar het schip toe gezogen en als je bij de hekgolf van het schip bent wordt je er weer vanaf geduwd.

Grote schepen die elkaar passeren (dit heet ook wel oplopen) worden naar elkaar toegezogen. Als je het grote schip hebt ingehaald word je weer wat afgeremd door de boeggolf.

Doe de vaarbewijs 1 cursus bij Vaarbewijs Filmpjes als je alles wil leren over de verschillende zuigende en afstotende effecten van elkaar passerende schepen.

Alles leren voor je Vaarbewijs 1?

  • Wil je leren wat het effect van de boeggolf en hekgolf is?
  • Ken je het oevereffect?
  • Wil je weten wat planeren is?
  • Hou je rekening met de dode hoek van binnenvaartschepen?

Ook je Vaarbewijs 1 halen? Start nu direct!

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Wanneer ontstaat er zuiging in het water?

Zuiging treedt op in smal vaarwater en bij brede schepen met een grote diepgang.

Wat is het oevereffect?

Bij het oevereffect dan wordt de achterkant van een snelvarende boot die dicht langs de oever vaart naar de oever toe getrokken.

Wat is planeren?

Een boot gaat planeren als hij uit het water komt en op zijn eigen boeggolf gaat varen.

Wat is een boeggolf?

Een boeggolf is een golf die ontstaat door de beweging van een boot of schip en het contact van de boeg met het omliggende water. Naarmate de boeggolf uitdeint, bepaalt deze de uiterste grenzen van het kielzog.

Wat is een hekgolf?

Een hekgolf is een golf die achter een boot ontstaat door zijn beweging. De term hek is een andere aanduiding voor de achtersteven van een schip. In tegenstelling tot een boeggolf is een hekgolf in eerste instantie een golfdal, dat begint in de waterspiegelverlaging die achter een varend schip ontstaat (kielzog).

Worden 2 elkaar passerende schepen naar elkaar toegezogen?

Ja, twee elkaar passerende schepen kunnen naar elkaar toe worden gezogen door een fenomeen dat zuiging wordt genoemd. Dit wordt veroorzaakt door de waterverplaatsing van grote schepen die veel water wegduwen met hun boeg en met hun schroef. Aan de voorkant van een groot schip wordt het water in een golf, de boeggolf, opgestuwd. Het water in deze ophoging vloeit in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting weg. Aan de achterkant van het grote schip treedt eenzelfde effect op omdat de schroef water van voren aanzuigt en in achterwaartse richting wegstuwt. In het midden van het grote schip vindt een verlaging van het waterniveau plaats, waardoor daar water heen stroomt. Dit kan leiden tot zuiging tussen twee passerende schepen.

× Vragen?